Přeskočit na obsah

Méně byrokracie, více demokracie!

Zastáváme názor, že členství v EU je pro ČR životně důležité. Je dobře, že lidé mohou po Evropě svobodně cestovat, studovat, pracovat a podnikat. Budeme nadále podporovat evropskou integraci.

  • Zavádění elektronických nástrojů a moderních technologií pro transparentnější a přístupnější demokratické procesy.
  • Posílení participace občanů při tvorbě politiky prostřednictvím pravidelných anket a online diskusí.