Přeskočit na obsah

Řešme klimatickou krizi!

Mezi naše priority patří boj proti globálním změnám klimatu. Proto chceme co nejrychleji zastavit těžbu uhlí, ukončit provoz uhelných elektráren a nahradit je obnovitelnými zdroji. Je pro nás důležité chránit ovzduší, vodu, půdu i lesy.

  • Vypracování jasného plánu pro postupné odstavení uhelných elektráren do roku 2028 a investice do vědeckého výzkumu pro podporu obnovitelných energetických zdrojů.
  • Zavedení opatření na podporu energetické účinnosti a snižování emisí v průmyslovém sektoru.