Přeskočit na obsah

Chceme podporovat mladé lidi!

  • od

Chceme podporovat mladé lidi. Koruna je ekonomická bariéra, míní Ge z Liberální aliance nezávislých občanů

Zástupci všech stran a hnutí, které letos kandidují do Evropského parlamentu, dostávají postupně prostor na ČT24. Beno Ge (nestr.), člen kandidátky Liberální aliance nezávislých občanů, uvedl, že strana si klade za cíl podporovat mladé lidi, zároveň bude usilovat o větší integraci v rámci EU. Koruna je podle něj ekonomickou bariérou Česka. Je tedy pro přijetí eura. V souvislosti s Green Dealem zmínil, že jde o dobrou myšlenku, která ale má své mouchy. Souhlasí také s pomocí Ukrajině.

Jak hodnotíte naše členství v Evropské unii za uplynulých víc než dvacet let?

Když zhodnotím takhle na začátek naše členství v Evropské unii, rád bych úvodem zdůraznil, že my jsme vznikli jako Liberální aliance nezávislých občanů, máme nejmladší kandidátku vůbec a máme největší zastoupení žen. Náš pohled na politiku je takový, aby prezentoval pohled mladé generace. To znamená – nejen přínosy i negativa, ale chceme být hlasem mladých lidí, takže k tomu, co nám to přineslo, tak si myslím, že za posledních dvacet let je to zejména schengenský prostor, to znamená – mladí lidé mohou dneska cestovat. Dále sjednocení trhu – tedy že můžeme přijímat i prodávat jako exportní ekonomika všelijaké zboží a je tady větší konkurenceschopnost.

Myslím si, že pro mladé lidi jsou hlavně důležité studentské programy, protože existující program Erasmus je pro mladé lidi jedna z prvních zkušeností, jak se mohou dostat do zahraničí a studovat tam. Program v současné době využívá téměř půl milionu studentů z celé Evropské unie každý rok. Tohle já považuju za zásadní, a dále si myslím, že pro myšlenku evropanství mi přijde skvělé, že dnes můžeme cestovat v Evropě a nemusíme řešit třeba mobilní telefon – zda už jsem za hranicemi, nejsem za hranicemi. Připadáme si díky tomu skutečně všude jako doma, jako Evropané. To považuju za velmi kladné, myslím si, že jde o něco, na co často zapomínáme. Věci, které už považujeme dnes za samozřejmost a často nám přijdou takové, že už si jich tolik nevážíme.

Na druhou stranu jsou i jistá negativa, jako v minulosti bylo neefektivní nebo neúčelné využívání dotací, což jsou ty kauzy – například rozhledna v údolí a podobně. Myslím si, že se udělalo spoustu práce, aby se takové věci neopakovaly. Dotace z pohledu mladých nebo nějaké projekty, které mohou směřovat k mladé generaci, aby se i naše děti měly lépe, než se máme my, což si myslím, že se podařilo našim rodičům nebo rodičům mladé generace.

Takže když bych se měla zeptat na tři nejdůležitější témata těchto voleb, tak bude tam patřit třeba i zneužívání dotací, nebo něco jiného?

My především usilujeme o větší integraci všech států Evropské unie – ať už je to integrace ekonomická, bezpečnostní, tak právě občanská, aby si mladí lidé připadali všude jako doma, aby ten pocit byl větší. Také považujeme za důležité i otázky klimatu, abychom měli lepší planetu a zdravější životní prostředí. To je důležitá problematika mladé generace, protože jim na tom záleží.

Ale současně chceme řešit problémy mladých a myslím si, že největším problémem této generace nejen v České republice, ale napříč jinými zeměmi, je otázka bydlení, protože dnes mladí lidé – kdokoliv v bohatých zemích, jako je třeba Dánsko, bydlí třeba čtyři dohromady jako spolubydlící, protože si nemůžou dovolit byty. Když jsme se tedy bavili o těch dotacích, tak si myslíme, že chybí dotace na výstavbu klasických bydlení v majetku státu, a aby to nebylo jen na bedrech soukromých developerů.

Takže kdybych se zeptala, co chcete v Evropském parlamentu prosadit a čemu naopak bránit?

Úplně jednoduše – chceme prosazovat, aby mladá generace byla reflektována, aby jejich názory i pohled na svět, na EU byl brán v potaz. Neděláme si patent na rozum, protože mladí lidé samozřejmě nemají zkušenosti, ale jsou plnohodnotnými občany EU, budoucností EU, tudíž si myslíme, že by jejich hlas měl být zastoupen.

Měla by se Evropská unie rozšiřovat, případně o koho ano, o koho ne a proč?

Pokud nové státy, které usilují o vstup do EU, splní daná kritéria, tak nevidím důvod, proč by se při dodržení těchto kritérií tyto státy neměly přijmout. Povede to k většímu trhu. Bude možnost získat větší zkušenosti pro mladé lidi – budou moci více cestovat a získávat zkušenosti – ať už je to ČR nebo se to týká jiného mladého člověka, který žije v jakékoliv zemi, tak se může něco naučit a přinést to domů, a tím zvyšovat míru integrace v rámci EU.

Dosud nefungovala žádná společná pravidla, která by se týkala migrace. Jak hodnotíte reformu migrační politiky, která by měla platit od roku 2026?

My souhlasíme v tom, že česká vláda zaujala poměrně pragmatické stanovisko, že se zdržela hlasování. Pravidla by ale měla být přísnější, což znamená, že dlouhodobě Česká republika zastává jedno z nejpřísnějších pravidel přijímání v rámci migračních politik. ČR není cílovou zemí, protože má tak přísná pravidla. V tomhle ohledu není ani cílovou zemí, protože když někdo chce získat české občanství, tak musí složit například i zkoušku z českého jazyka. Ta pravidla by ale měla být rozhodně přísnější, nám jde o to, aby byla dodržována už současná pravidla.

Chtěl bych zdůraznit, že se nevzdáváme lidskoprávní povinnosti pomoci lidem, kteří jsou v nouzi z důvodu humanitární krize, nicméně to musí být všechno na základě daných pravidel. Jsme proti nelegální migraci, a tudíž v tomto ohledu je tady bezpečnostní aspekt, aby Evropská unie dbala více na zabezpečení vnějších hranic EU vůči například pašerákům, ať už jsou to například mořské cesty, balkánská nebo severní současná běloruská cesta.

Měla by EU dál pomáhat Ukrajině?

Rozhodně ano, protože EU je sousedem Ukrajiny, je to náš sousední stát, a pokud se ten problém více eskaluje, tak se může přenést na území EU a pak bude řešení problému mnohem dražší a bezpečnost občanů EU bude kompromitována. V tomhle ohledu jakákoliv podpora Ukrajině, ať už je to finanční, nebo do budoucna i bezpečnostní, tak si myslím, že je namístě.

Podporujete Green Deal?

Green Deal jako takový je dobrá myšlenka, ale má svoje mouchy – třeba jaderná energie je nejčistší a nejefektivnější formou energie a měla by být zachována jako taková. Myslíme si, že je trošku nesmysl plán, že do deseti let bude tady veškerý automobilový provoz plně elektrický, protože na to není infrastruktura. Myslíme si, že na to ani není ekonomická kupní síla obyvatelstva, aby byli do deseti let všichni schopni pořídit si tyto automobily. Nedovedu si také představit, že tímto způsobem bude fungovat nákladní doprava nebo stavební stroje – ty budou stále mít naftové motory, protože to je nejefektivnější.

Takže Green Deal je dobrý v tom, že se zbavíme závislosti do určité míry na ropě jako produktu. Měli bychom být v tomhle soběstační, že budeme mít vlastní obnovitelné zdroje energie, ale všeho s mírou. Myslíme si, že některé tyto věci mají své mouchy a právě jaderná energie je nejen nejčistší, ale zároveň uskladnění jaderného odpadu je problém. Věříme ale, že technologie se do budoucna vyvinou tak, že i tento druh materiálu bude možné recyklovat, aby mohl být zase využit jako sekundární zdroj energie.

I prezident Petr Pavel vyzývá k tomu, abychom přijali jako Česká republika euro, souhlasíte?

Jde o další mezistupeň k tomu, aby Evropa byla více integrována. Samozřejmě, my Češi jsme hrdí na to, že máme korunu, ale v dnešní době je to ekonomická bariéra. To znamená, ve zkratce, že si myslíme – spíše ano, přijměme ho, protože do budoucna, pokud cestujeme, pokud chceme být v rámci Evropy svobodnější, nezávislejší, tak si myslíme, že ano, euro je ta cesta.

Česko se v budoucnu v Unii stane čistým plátcem. To znamená, že víc zaplatí, než dostane. Jak byste jako politik chtěl lidem vysvětlit, že musí podpořit zaostalejší regiony na úkor těch svých?

My jsme si tady odžili dvacet let v EU a plynula nám spousta dotací, spousta peněz. Myslíme si, že spousta dobrých projektů byla realizována. Samozřejmě jsou tady i ty negativní zkušenosti a dotace by měly být lépe využity. Ale pokud se má EU dále vyvíjet, tak to, že jsme se ekonomicky zvedli, je právě díky EU, ať už třeba rozvojem infrastruktury. Samozřejmě máme mezery, jak jsem zmínil dříve, v rozvoji bydlení, protože to je problematika, která trápí mladé, tak i podpora rodin. Mladí lidé se dnes bojí zakládat rodiny, protože nemají žádnou ekonomickou jistotu, takže i to, že bychom se dostali k této otázce, že už jenom budeme platit, tak je těžké odpovědět.

Ale v rámci solidarity musíme podpořit méně vyspělé státy, protože to, že budou vyspělejší, zase celou Evropskou unii jako celek vytlačí nahoru a zase zvýší ekonomickou konkurenceschopnost v rámci světa. Myslíme si, že to je důležité v rámci integrace – uvědomit si, že jedním z cílů EU by měl být nejen volný trh. To, o co bychom rádi usilovali v rámci nějakých jistot pro mladé lidi, je, aby to, že můžou pracovat v České republice, můžou svobodně pracovat i v jiných zemích, aby to finanční hodnocení bylo rovnoměrné v rámci celé EU a aby si všichni mladí lidé mohli užít ten život nejen tak, že pracují, studují, ale aby ho mohli prožívat důstojně a samozřejmě s tím ohledem, aby se nebáli zakládat rodiny a mohli zajistit do příštích dvaceti let lepší život pro své děti.

Na celý rozhovor se můžete podívat zde.

Zdroj: ČT24

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *